Czym jest metoda Montessori i dlaczego warto ją stosować w wychowaniu dziecka?

Metoda Montessori to podejście do wychowania dzieci, które zostało opracowane przez włoską lekarkę i pedagog Marię Montessori. Metoda ta opiera się na założeniu, że dziecko jest aktywnym uczestnikiem swojego własnego procesu uczenia się i potrzebuje swobody w eksplorowaniu świata, aby osiągnąć swoją pełną potencjalność. Metoda Montessori ma wiele korzyści dla …