Na czym polega efektywna współpraca rodziców z nauczycielami?

Współpraca na linii rodzic-nauczyciel okazuje się niezbędna w kontekście prawidłowego rozwoju dziecka oraz zdobywania przez nie kolejnych umiejętność społecznych. Temat ten jest jednak często pomijany w szkołach zwykłych, natomiast stanowi swego rodzaju priorytet w placówkach montessoriańskich. Na czym polega efektywna współpraca rodziców i nauczycieli? Uzupełnianie relacji z obserwacji dziecka Pedagogika …