Montessori w przedszkolu: Jak dostosować środowisko edukacyjne do zasad metody Montessori?

Metoda Montessori, opracowana przez włoską lekarkę i pedagog Marię Montessori, to unikalny sposób nauczania, który skupia się na rozwijaniu naturalnych zdolności i ciekawości dzieci poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska edukacyjnego. Montessori podkreśla indywidualizację procesu nauczania i kładzie nacisk na samodzielność, wolność wyboru oraz rozwijanie umiejętności praktycznych i poznawczych. Wartością metody Montessori …