Najpopularniejsze błędy w nauce czytania

Zbyt wczesne rozpoczęcie nauki czytania Zbyt wczesne rozpoczęcie nauki czytania jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez rodziców. Często chcą oni, aby ich dziecko jak najszybciej opanowało tę umiejętność i zaczęło czytać. Jednakże, nie każde dziecko jest gotowe do nauki czytania w wieku 4-5 lat, jak to często bywa w …