Jak pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych w oparciu o podejście Montessori?

Podejście Montessori do wychowania kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności społecznych u dzieci. Montessori wierzyła, że dzieci uczą się przez doświadczanie świata wokół siebie i interakcję z innymi ludźmi. Dlatego ważne jest, aby rodzice pomagali dziecku rozwijać umiejętności społeczne w codziennym życiu. W tym artykule omówimy kilka sposobów, jak to …