Jedną z ważniejszych rzeczy, jakie każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku jest kształtowanie wrażliwości na innych ludzi i otaczający nas świat. Aby móc kształtować empatyczną postawę dziecka wobec innych trzeba zwrócić jego uwagę również na potrzebę szacunku do przyrody. Dzieci uwielbiają kontakt z naturą. Przebywanie w otoczeniu roślin i zwierząt jest okazją do poznawania świata oraz chłonięcia nowych bodźców, wrażeń i emocji. Z tego względu tak ważne jest edukowanie malucha w kierunku proekologicznych zachowań i uczenie go poszanowania otaczającej nas fauny i flory.

Nauka empatii w stosunku do natury

Nauka pozytywnych zachowań wobec przyrody jest dla malucha niezwykle ważnym etapem rozwoju. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości najmłodszych i zwrócenie ich uwagi na konieczność ochrony środowiska, w którym żyjemy. Co ważne, naukę taką można w łatwy sposób połączyć z przyjemnością poprzez organizację edukujących aktywności i zabaw. Jednym ze sposobów pogłębiania świadomości ekologicznej dziecka są spacery i wycieczki, podczas których maluch może zapoznawać się z gatunkami zwierząt i roślin. Ciekawym pomysłem może być spotkanie z leśniczym, który opowie więcej o sposobach dbania o przyrodę i zachowaniach zwierząt. Innymi aktywnościami mogą być podejmowane wspólnie przez wszystkich członków rodziny akcje proekologiczne np. udział w sprzątaniu naszej okolicy. Jeżeli mamy taką możliwość w okresie zimowym możemy zorganizować dokarmianie ptaków połączone z edukacją na temat ich gatunków. Dodatkową atrakcją dla dziecka może być dekorowanie karmnika.

Jak uczyć dziecko szacunku do zwierząt?

Kształtowanie szacunku do zwierząt, uczy dzieci empatii także w stosunku do innych ludzi. Jednym z pomysłów na edukowanie dzieci w tym zakresie, jest prosty sposób, który można wdrożyć już na początkowym etapie kształtowania zachowań dziecka. Chodzi o czytanie książek, dostosowanych do etapu rozwoju i umiejętności dzieci w każdym wieku. Poznawanie zwierząt i roślin poprzez czytanie inspirujących książek, jest niezwykle pomocne w procesie kształtowania w dziecku właściwych postaw. Nauka obejmuje również reagowanie, gdy dziecko nieodpowiednio zachowuje się wobec zwierząt. Pokazywanie i tłumaczenie zachowań zwierzaków i tego, jak należy się do nich odnosić. Aby wprowadzić dziecko w świat dzikiej przyrody, możemy wybrać się do zoo, parku lub do lasu i szukać coraz to nowych gatunków. Podstawą nauki jest również dawanie dobrego przykładu, gdyż to właśnie rodzice zawsze są pod stałą obserwacją maluchów i to od nich maluch bierze swoje wzorce.

Szacunek do przyrody a kształtowanie zachowań proekologicznych

Kształtowanie u dziecka odpowiednich wzorców zachowań wobec przyrody ma również szersze znaczenie i nie ogranicza się jedynie do poznawania fauny i flory. Kształtowanie empatii dla natury to również wdrażanie codziennych czynności, dzięki którym dbamy o środowisko. Warto uczyć najmłodszych oszczędzania wody, sortowania śmieci, świadomego wyboru dobrych produktów i dbania o rzeczy, którym często możemy nadać drugie życie. Dobre nawyki dziecka w codziennym życiu, również odnoszą się do dbania i świadomego wpływu na kształtowanie środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *