Daj dziecku możliwość wyboru

Daj dziecku możliwość wyboru, aby pozwolić mu na rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i samodzielności. Dziecko, które ma możliwość wyboru, czuje się bardziej zaangażowane w swoje czynności i ma większy wpływ na swoje życie.

Oto kilka sposobów, w jaki możesz dać dziecku możliwość wyboru:

 • Wybór ubrania – zamiast narzucać dziecku, co ma założyć, pozwól mu wybrać ubranie, które chce nosić w danym dniu.
 • Wybór jedzenia – pozwól dziecku wybrać, co chce zjeść na śniadanie, obiad lub kolację. Oczywiście, musisz upewnić się, że wybór jest zdrowy i zgodny z planem żywieniowym.
 • Wybór aktywności – pozwól dziecku wybrać, co chce robić w czasie wolnym, takie jak czytanie książek, malowanie, gra w gry planszowe czy zabawę na zewnątrz.
 • Wybór czasu – pozwól dziecku wybrać, kiedy chce wykonać pewną czynność, np. kiedy chce się umyć zęby lub zrobić zadanie domowe.
 • Wybór miejsca – pozwól dziecku wybrać, gdzie chce zjeść posiłek lub gdzie chce się bawić, jeśli istnieje taka możliwość.

Udzielaj prostych instrukcji

Udzielanie prostych instrukcji jest ważne, aby pomóc dziecku zrozumieć, co powinno zrobić i jak powinno to zrobić. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w udzielaniu prostych instrukcji:

 • Mów powoli i wyraźnie – upewnij się, że dziecko słyszy i rozumie, co mówisz. Mów powoli i wyraźnie, używając prostych słów i zdania.
 • Pokaż, jak to zrobić – w niektórych przypadkach, jak na przykład przy umyciu zębów czy związaniu butów, warto pokazać dziecku, jak to zrobić na własnym przykładzie.
 • Użyj prostych kroków – podziel czynność na proste kroki, aby dziecko łatwiej zrozumiało, co trzeba zrobić. Na przykład, podczas mycia rąk powiedz dziecku, aby najpierw nasączyło dłonie wodą, potem nałożyło mydło, a następnie dokładnie spłukało ręce.
 • Wyjaśnij, dlaczego coś jest ważne – powiedz dziecku, dlaczego trzeba wykonywać pewne czynności, takie jak mycie rąk czy zębów. Wyjaśnienie, dlaczego coś jest ważne, pomoże dziecku zrozumieć, dlaczego trzeba to robić.
 • Powtarzaj instrukcje – powtarzaj instrukcje kilka razy, aby dziecko mogło je zrozumieć i zapamiętać. Warto też pochwalić dziecko, gdy wykonuje zadanie zgodnie z instrukcjami.

Daj dziecku czas na naukę

Daj dziecku czas na naukę, aby mogło nauczyć się samodzielności w codziennych czynnościach. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w tym:

 • Bądź cierpliwy – dziecko może potrzebować czasu, aby nauczyć się wykonywać daną czynność. Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, więc bądź cierpliwy i nie spiesz dziecka.
 • Daj dziecku możliwość próbowania – pozwól dziecku samodzielnie wykonywać daną czynność. Daj mu czas na próby i błędy, a także pochwalcie je, kiedy coś mu się uda.
 • Bądź dostępny dla pomocy – w razie potrzeby, bądź dostępny dla dziecka, aby pomóc mu wykonać daną czynność. Możesz też pokazać dziecku, jak to zrobić, aby pomóc mu zrozumieć, jak wykonać daną czynność.
 • Pochwal dziecko za postępy – pochwal dziecko, kiedy wykonuje daną czynność samodzielnie lub gdy poprawia swoje umiejętności. Pozytywne wsparcie i uznanie za postępy będą motywować dziecko do dalszej nauki i rozwijania umiejętności.
 • Powtórz czynność – aby dziecko mogło nauczyć się danego zadania, powtórz czynność kilka razy. Dzięki temu dziecko będzie miało okazję zapamiętać kolejność działań i lepiej je opanować.

Zadawaj pytania

Zadawanie pytań jest ważne, aby pomóc dziecku zrozumieć, co robi i czego potrzebuje. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w zadawaniu pytań:

 • Zadawaj pytania otwarte – zamiast zadawać pytania, na które dziecko może odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”, zadawaj pytania otwarte. Pytania otwarte pomagają dziecku wyrazić swoje myśli i uczucia, a także zachęcają do rozmowy i dzielenia się informacjami.

Zadawaj pytania, które wymagają myślenia – zadawaj pytania, które wymagają od dziecka myślenia i rozumowania, takie jak „Dlaczego myjesz ręce przed jedzeniem?” lub „Co się stanie, gdy nie wykona się zadania domowego?”

Dostosuj pytania do wieku dziecka – zadawaj pytania, które są odpowiednie dla wieku dziecka. Dla młodszych dzieci, pytania powinny być proste i zrozumiałe, natomiast dla starszych dzieci, można zadawać bardziej skomplikowane pytania.

Bądź uważny na odpowiedzi dziecka – uważnie słuchaj odpowiedzi dziecka i zadawaj kolejne pytania, aby lepiej zrozumieć jego myśli i uczucia.

Pomagaj dziecku odpowiedzieć na pytanie – jeśli dziecko ma trudności z odpowiedzią na pytanie, pomóż mu poprzez zadanie kolejnych pytań lub dając mu więcej informacji.

Ustal realistyczne cele

Ustalanie realistycznych celów jest ważne, aby pomóc dziecku osiągnąć sukces i rozwijać samodzielność. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci ustalać realistyczne cele:

 • Bądź realistyczny – cel powinien być realistyczny i osiągalny dla dziecka. Nie należy stawiać celów, które są zbyt trudne lub niemożliwe do osiągnięcia.
 • Ustal cele na miarę dziecka – cel powinien być dopasowany do wieku dziecka, jego umiejętności i zainteresowań. Dziecko musi czuć, że ma kontrolę nad swoimi osiągnięciami i że może osiągnąć cel.
 • Podziel cel na mniejsze etapy – cel można podzielić na mniejsze etapy, aby dziecko mogło łatwiej go osiągnąć. Mniejsze cele są łatwiejsze do osiągnięcia i motywują dziecko do dalszej pracy.
 • Pochwal dziecko za postępy – pochwalcie dziecko, kiedy osiąga cele. Pochwały i uznanie dla postępów motywują dziecko do dalszej pracy i rozwijania umiejętności.
 • Bądź elastyczny – czasami plany się zmieniają, więc nie należy się martwić, jeśli cel nie jest osiągnięty w planowanym czasie. Warto być elastycznym i dostosować się do zmieniających się okoliczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *