Nowoczesność w postaci nowych technologii jest obecna na każdym kroku. Nauczyciele w coraz większym stopniu muszą mierzyć się z rodzącymi się wyzwaniami, jakie zmieniający się świat wymaga na systemie edukacji. STEAM to zestaw narzędzi, który pozwala nadążyć za postępującymi zmianami i jednocześnie kształtować zdolności uczniów w sposób odpowiedni do naszych czasów.

Co to znaczy „nowoczesny model nauczania”?

Nowoczesność to pojęcie wieloznaczne. Uściślijmy je więc: model nauczania promowany przez system STEAM kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji nowych technologii, inżynierskich i informatycznych. Jednocześnie łączy je z uwrażliwieniem na estetyczny aspekt tworzenia i rozwija umiejętności społeczne. Zdolności we wszystkich tych dziedzinach to nieodzowny element przyszłości tych, którzy dzisiaj zasiadają w szkolnych ławach. Za kilka lat będą mierzyć się ze światem, którego bieg wyznaczają zaawansowane technologie.

 

Co to jest STEAM?

STEAM to produkty edukacyjne, których zadaniem jest budzenie ciekawości i kształcenie dzieci w pięciu wymiarach: nauki technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (nazwa marki jest akronimem angielskich nazw tych dziedzin).

STEAM to technologie edukacyjne, które u podstaw mają konkretną filozofię nauczania. Polega ona na wciągnięciu uczniów w kreatywne rozwiązywanie problemów na drodze eksperymentów i współpracy z innymi. Wszystko to z wykorzystaniem narzędzi, które decydują o kształcie cywilizacji: komputerów, robotów, tablic interaktywnych, układów scalonych i wielu innych).

Model edukacji STEAM stawia przed młodymi ludźmi zadania wymagające współpracy, a zatem ćwiczenia w otwartej, racjonalnej dyskusji. Jednocześnie, w procesie rozwiązywania problemów, kładzie nacisk na rozwój mocnych stron każdego z uczniów. W ten sposób ułatwia budowanie wiary we własne siły i kompetencje.

Jak działa model STEAM?

Pora odpowiedzieć na pytanie, jak konkretnie wygląda edukacja oparta o rozwiązania STEAM.

Dzięki zaopatrzeniu się w dowolne narzędzia tworzone w oparciu o filozofię STEAM nauczyciele otrzymują konkretne wsparcie w procesie edukacji. Przedstawiamy 3 przykładowe narzędzia wykorzystywane w edukacji STEAM.

1. Nauka programowania. Programowanie to niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina, także w Polskiej gospodarce. Codey Rocky to robot, który pozwoli dzieciom zapoznać się z podstawami programowania, zarażając ich fascynacją dla możliwości, jakie daje rozwój robotyka.Szeroka gama możliwości zaprogramowania robota do przeróżnych zadań, pozwala wcielić się w inżyniera i informatyka.

2. Badanie przyrody. Ciekawość świata i rodząca się z niej chęć eksperymentowania to podstawy nowożytnej nauki i podstawa całej technologicznej rewolucji naszych czasów. Nowoczesna edukacja powinna wspierać w dzieciach naturalny pęd do odkrywania, jednocześnie dbając o rozwój rzetelności poznawczej. Przykładem narzędzia zgodnego z modelem STEAM jest Laboratorium Cyfrowe Einstein – tablet wyposażony w programy do praktycznej nauki przedmiotów przyrodniczych, wraz z zestawem czujników, które pozwalają dokonywać pomiarów.

3. Konstrukcja urządzeń i ich zasilanie. Edukacjach w modelu STEAM pozwala także na rozwój lepszego rozumienia urządzeń energetycznych, które od lat decydują o kształcie naszej cywilizacji. Klocki elektroniczne littleBits, wyposażone w części (bity) i akcesoria, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną i umiejętności przewidywania konsekwencji.

Nikt nie może przewidzieć przyszłości, ale obserwując teraźniejszość bez problemu dostrzeżemy ogromną rolę dziedzin, których znaczenie stale rośnie. Nowoczesny model edukacji, którego przejawem jest STEAM, wyrasta z rozpoznania obecnych trendów cywilizacyjnych i z pragnienia, żeby kształtować dzisiejszych uczniów na ludzi przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *