NVC jest komunikacją opartą na podejściu do życia bez przemocy, która została opracowana w latach 60. ubiegłego wieku przez Marshalla Rosenberga.

 

Główna idea podejścia NVC

U podstaw leży przekonanie, że wszyscy ludzie mają zdolność do współczucia i empatii oraz że stosowanie przemocy lub przejawianie szkodliwych zachowań ma miejsce tylko wtedy, gdy nie uznają bardziej skutecznych strategii zaspokajania potrzeb. Teoria NVC zakłada, że wszelkie ludzkie zachowania wynikają z prób zaspokojenia uniwersalnych potrzeb. NVC proponuje, aby ludzie identyfikowali wspólne potrzeby, ujawnione przez myśli i uczucia związane z tymi potrzebami i współpracowali w celu opracowania strategii i wzajemnych żądań, aby zaspokoić swoje potrzeby. Rezultatem jest harmonia interpersonalna i nauka przyszłej współpracy. Dzięki komunikacji bez użycia przemocy ludzie uczą się słyszeć własne, głębsze potrzeby i potrzeby innych. Kładąc nacisk na głębokie słuchanie – siebie i innych – NVC pomaga im odkryć głębię własnego współczucia. Takie podejście doprowadza do sytuacji, że wszyscy ludzie starają się szanować uniwersalne wartości i potrzeby. Praktykowanie w życiu  NVC może nauczyć wyjaśniać to, co człowiek obserwuje, jakie emocje odczuwa, jakim wartościom chce być wierny i o co chce prosić siebie i innych.

 

Czteroelementowy model komunikacji NVC

Istnieją cztery elementy modelu komunikacji bez użycia przemocy (NVC) opracowanego przez doktora Marshalla Rosenberga. Czteroczęściowy proces NVC może pomóc w szczerym wyrażeniu siebie i swoich potrzeb, a także można ich użyć do empatycznego wysłuchania i zrozumienia drugiej osoby.

 

Obserwuj, ale nie oceniaj

Proces NVC rozpoczyna się od neutralnej obserwacji. W rozmowach najłatwiej to zrobić, podsumowując to, co ktoś powiedział, bez wkładu emocjonalnego. Oznacza to, że do twojej odpowiedzi nie dołączasz żadnego osądu ani „historii”. Komentarze, które zaczynają się w pierwszej osobie, tj. „Słyszę, jak mówisz…”, działają lepiej niż „Właśnie powiedziałeś…”.

 

Opisz swoje emocje

Należy szczerze mówić o swoich uczuciach, a nie problemach. Jeśli starasz się, aby ktoś Cię usłyszał, wyraźnie opisz swoje emocje. Trudność na tym etapie polega na wyrażaniu wyłącznie własnych zawirowań emocjonalnych, a nie przerzucaniu emocji na winę. Przydatne jest opisanie uczuć troski, strachu, złamanego serca, wściekłości, konsternacji lub zamieszania.

 

Zidentyfikuj potrzeby

Zgodnie z podejściem NVC wszystkie emocje, których doświadczamy, gdy jesteśmy zdenerwowani, są związane z niezaspokojoną potrzebą, będącą warunkiem zadowolenia. Rosenberg odkrył, że ludzkie potrzeby ogólnie należą do jednej z kilku kategorii, w tym uczciwości, pokoju, zabawy, dobrego samopoczucia fizycznego, poczucia sensu i autonomii.

 

Wyraź swoją prośbę

W pewnym momencie rozmowy nadchodzi czas, aby poprosić o konkretne działania, które pomogłyby zaspokoić potrzebę. Zazwyczaj te prośby pojawiają się naturalnie, gdy obie strony otwarcie się zgadzają i rozumieją. Ludzie wpadają na pomysły, o których nigdy by nie pomyśleli, gdy czuli się niezrozumiani.

 

Gdzie jest wykorzystywana ta metoda?

Podejście NVC jest stosowane w organizacjach i przedsiębiorstwach, rodzicielstwie,  edukacji, mediacji, psychoterapii, opiece zdrowotnej, w rozwiązywaniu problemów związanych z jedzeniem, w wymiarze sprawiedliwości oraz jako podstawa przy pisaniu książek dla dzieci.

 

https://pixabay.com/pl/photos/%C5%9Bciana-johna-lennona-praga-graffiti-2194390/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *