W Polsce placówki oświatowe korzystają z różnych metod wychowawczych. Coraz większą popularnością cieszy się metoda wprowadzona przez włoską lekarkę Marię Montessori. Działała już na początku XX wieku i przeciwstawiała się tradycyjnym systemom szkolnym. Na czym polegają podstawowe różnice w stosunku do klasycznych form edukacji?

Wsparcie naturalnego rozwoju dziecka

Metody pedagogiczne Marii Montessori polegają na prostym stwierdzeniu, za każde dziecko jest indywidualną jednostką. Dzieci naturalnie różnią się między sobą i powinny rozwijać się według indywidualnego planu stworzonego przez wychowawcę. Rozwój dziecka powinien być podyktowany wsparciem jego wrodzonych talentów i możliwości, co pozwoli mu na najbardziej efektywną oraz samodzielną naukę.

Eliminacja presji ze strony opiekunów

Dzieci rozwijają się w różnym tempie i nie można stosować w stosunku do nich takich samych kryteriów. Niektóre maluchy szybciej uczą się samodzielnie ubierać, inne opanowują łatwiej jazdę na rowerze, jeszcze inne lepiej uczą się czytać lub liczyć. Metoda Marii Montessori zwraca uwagę na to, aby rozwój dziecka mógł być swobodny, bez nadmiernej presji ze strony systemu edukacyjnego. W związku z tym dziecko nie powinno mieć narzuconych konkretnych zachowań ani zadań, co pozwala mu rozwijać się najbardziej harmonijnie.

Decyzje podejmowane przez dziecko

Metody wychowawcze Marii Montessori skupiają się na pozostawieniu dziecku swobody nie tylko w kwestii rodzaju aktywności, ale także ich czasu i miejsca. Maluch powinien sam decydować, Ile czasu poświęci danej zabawie i czy ma ochotę współdziałać z rówieśnikami w większej grupie. Maria Montessori zwracała uwagę także na to, aby zabawy były proste, ale zawsze utrzymywane w należytym porządku. Młodsze dzieci powinny mieć możliwość bawienia się ze starszymi, co uczy empatii oraz odpowiedzialności za własne wybory życiowe.

Współpraca z osobami dorosłymi

Jedną z ważnych zasad wychowania Marii Montessori jest wsparcie autonomiczności dziecka, zamiast wyręczania go przez osoby dorosłe. Wszystkie ważne zabawki i inne ważne przedmioty powinny być umieszczone w zasięgu malucha w taki sposób, aby mógł on samodzielnie po nie sięgać w razie potrzeby. Samodzielność dziecka przejawia się także w konieczności posprzątania po wykonywanych czynnościach.

Dlatego w swoich pracach Maria Montessori zwraca uwagę na to, aby dzieci od najmłodszych lat pomagały dorosłym w codziennych czynnościach, takich jak przygotowywanie posiłków, zmywanie naczyń czy nakrywanie do stołu. Inny ważny element metod Montessori to opiekowanie się zwierzętami. Dzieci powinny uczyć się empatii również w stosunku do naszych młodszych braci. Mogą dodatkowo zajmować się pielęgnowaniem roślin, co spowoduje uwrażliwienie na kontakt z naturą.

Metody stosowane także w domu

Metody wychowawcze Marii Montessori są coraz częściej stosowane w naszym kraju. Korzystają z nich zarówno żłobki, przedszkola, jak i szkoły. Wielu rodziców zwraca uwagę na to, aby ich pociechy były od najmłodszych lat uczone samodzielnego działania. Nie powinny być hamowane ich naturalne predyspozycje oraz wrażliwość. Zasady wychowania Marii Montessori mogą być również stosowane w domu. Rodzice powinni obserwować dziecko i dbać o jego potrzeby, a także dawać maluchowi możliwość wyboru ulubionych zabaw. Dziecko powinno być zachęcane do pomocy w codziennym życiu, a także mieć do dyspozycji zabawki edukacyjne rozwijające koncentrację i umiejętności manualne.

Spójność metod wychowawczych w placówce oświatowej i w domu spowoduje, że dziecko będzie budowało swoją pewność siebie, rozwijało wrażliwość i pozytywne nastawienie do otaczającej rzeczywistość. Dzięki temu będzie w przyszłości człowiekiem odpowiedzialnym, zwracającym uwagę na potrzeby innych i starającym się jak najlepiej wypełniać powierzone mu zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *