Homeschooling, więc odmiennie edukacja domowa, to rozwiązanie w obecnych czasach mało powszechne – szczególnie w Polsce. Czy należałoby uczyć dziecko w domu, lub jednakże lepiej wysłać je do szkoły, żeby nawiązywało kontakty z rówieśnikami oraz odkrywało świat? Ponad sto lat temu homeschooling był niezwykle powszechnym sposobem nauczania dziecka. Wybierała je większość rodzin, jakie stać było na własne nauczycielki – tak nazywane guwernantki. Guwernantka przeważnie mieszkała z rodziną oraz miała dzieci stale pod kontrolą. Zajmowała się nie jedynie ich uczeniem, lecz także generalnie zrozumianym wychowaniem.

 

Dziecko nie goni oraz nie czeka

Tradycyjna edukacja porządkuje dzieci ze względu na wiek, nie na zdolności lub zbiór wiedzy, natomiast jak często wiadomo, dzieci w tymże samym wieku zupełnie nie są na tymże samym poziome nauki. Co jest tego prawidłowością? Najbardziej zdolne dzieci muszą zwalniać tempo nauki oraz rozpoczynają się na lekcjach nudzić, natomiast najmniej zdolne dzieci nie dostają tyle czasu ile wymagają w efekcie czego już w podstawówce mają duże kłopoty z promocją do kolejnej klasy. Wszelkie dzieci dopasować się muszą do średniej.

Długość zajęć zależna jest od potrzeb dziecka. Funkcjonując w domu, nie musimy ograniczać się do określonych 45 minut. Co dość ważne w homeschoolingu, maluch uczy się dla swej przyjemności oraz chęci uzyskania nowej wiedzy, natomiast nie dla samych ocen. Z tego także względu rodzic nie ma dziennika, nie wystawia ocen oraz nie zadaje prac domowych. Dziecko ma dużo czasu wolnego dla siebie, jaki może przeznaczyć na tworzenie własnych pasji.

Edukacja domowa ma ową wyższość nad szkolną, iż ma bardziej charakterystyczne podejście. Rodzic, jaki spełnia funkcję nauczyciela, może przeznaczyć więcej czasu własnemu dziecku. Nie musi go dzielić pomiędzy całą klasę. Poza tymże nauka w domu pozwoli umacniać więzy rodzinne. Rodzic może lepiej poznać własne dziecko. Nauka dzieci w domu toczy się wedle osobistych potrzeb. Każde dziecko uczy się we własnym tempie.

 

Organizacja czasu

Tu rytmu życiu prywatnemu nie nadaje szkoła; czas planują rodzice oraz dzieci, dzięki czemu mija on całkowicie odmiennie, aniżeli w klasycznym systemie szkolnym. Wielogodzinne bycie w szkole oraz następne godziny spędzone na odrabianiu zadań są zmienione na zdecydowanie mniejszy oraz skuteczniejszy czas pracy dziecka. Rodzice sprawdzają jaki sposób uczenia odpowiada uzdolnieniom pociechy, unikając w tenże sposób tracenia czasu na nieskuteczne, niedopasowane do jej charakteru metody.

 

Wady edukacji domowej

Jednakże swego typu izolacja od otoczenia może negatywnie wpłynąć na umiejętność zawierania nowych znajomości, działania w społeczeństwie i pracy grupowej, jakich nie przekażą żadne podręczniki. W przyszłości może mieć kłopot pomiędzy innymi z uczestnictwem w jakichś dyskusjach, podejmowaniem podstawowych decyzji i podziałem zadań oraz obowiązków. Pośród wad edukacji domowej charakteryzuje się również brak dostępu do różnych pomocy dydaktycznych, natomiast dodatkowo niezbędną zależność pomiędzy poziomem nauczania natomiast wiedzą posiadaną poprzez rodzica.

 

Zobacz także inne artykuły:

Wzór do naśladowania

Jak uatrakcyjnić domowe obowiązki? 

Zrozumieć Montessori 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *