Dzieci już na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju zaczynają przejawiać zainteresowania różnymi aktywnościami typu taniec, śpiew, piłka nożna czy rysowanie. Rodzice chętnie zapisują na zajęcia dodatkowe nawet 3-4 letnie pociechy, by mogły spróbować nowych rzeczy i konstruktywnie spędzić czas. A jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dziecka zgodnie z założeniami szkoły Montessori?

Podstawowe założenia szkoły Montessori

Szkoła Montessori to system wychowania, który kładzie szczególny nacisk na swobodny rozwój dziecka dostosowany do jego indywidualnych możliwości i potrzeb. Za twórczynię tego podejścia uznaje się włoską lekarkę Marię Montessori i obecnie jest to bardzo popularna metoda, która coraz częściej zastępuje tradycyjne nauczanie. W tym podejściu namawia się rodziców, aby pozwolili swoim dzieciom na samodzielne podejmowanie decyzji, jeśli tylko jest to w danej sytuacji wykonalne. Poza tym szkoła Montessori zakłada, że dzieci uczą się przez działanie, a najważniejsza w tym działaniu jest ich własna spontaniczna aktywność, a nie reguły narzucone przez nauczycieli czy innych dorosłych.

Jak wybrać zajęcia dodatkowe dla dziecka?

Kierując się założeniami szkoły Montessori, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dziecku zajęcia dodatkowe są potrzebne, a jeśli tak to do czego? Może się bowiem okazać, że dziecko nie ma ochoty na dodatkowe lekcje i woli swój wolny czas spędzić w odmienny sposób na przykład na swobodnej zabawie. Jednak dzieci uczą się również przez próbowanie nowych rzeczy, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać pociechę na zajęcia próbne z wybranej aktywności. Podczas takich zajęć dziecko będzie miało okazję zapoznać się z nauczycielem lub trenerem oraz z proponowanym sposobem prowadzenia lekcji. Jeśli dziecko nie będzie chciało w danych zajęciach uczestniczyć lub nie będzie wyrażało chęci, by wykonywać zlecone ćwiczenia lub zadania, to należy zaakceptować jego wybór.

Jak znaleźć zajęcia dodatkowe, które zaciekawią dziecko?

Małe dzieci nie wiedzą jeszcze, jakie możliwości kryje przed nimi świat. Dlatego to całkowicie naturalne, że rodzice, obserwując dziecko, widzą jego potencjał i chcą mu pomóc rozwinąć skrzydła. Rolą rodziców jest pokazywanie dziecku różnych możliwości rozwojowych, jednak kierując się zasadami szkoły Montessori, nie można dziecka do niczego zmuszać. W takim wypadku warto najpierw we własnym zakresie zaproponować dziecku wykonanie ciekawych prac artystycznych, wspólny taniec lub granie w piłkę. Jeśli okaże się, że dziecko chętnie w tych aktywnościach uczestniczy, to wówczas można wybrać się z dzieckiem na profesjonalne zajęcia, by zobaczyło czy taka forma spędzania wolnego czasu mu odpowiada.

Ważne, by proponując różne aktywności, nie wywierać na dziecko niepotrzebnej presji. Małe dzieci mogą nie mieć jeszcze potrzeby, aby uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach, ponieważ w zupełności wystarcza im swobodna zabawa. Natomiast starsze dzieci zwykle same z czasem sygnalizują, że chciałyby rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a wówczas potrafią dokładnie wskazać, co i w jakim wymiarze godzinowym chciałyby robić.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *