Z roku na rok powstaje coraz więcej żłobków, przedszkoli czy szkół, które funkcjonują zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Poszukują one nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem, a także właściwym podejściem. Jak uzyskać zatrudnienie w placówkach Montessori?

Przygotowanie merytoryczne

Placówki Montessori funkcjonują na zasadach ogólnych, zatem, aby móc rozpocząć w nich pracę, trzeba przede wszystkim spełnić wymagania ustawowe. Przykładowo, nauczyciel w przedszkolu musi mieć ukończone studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, natomiast opiekun w żłobku musi ukończyć przynajmniej dedykowany kurs, po którym uzyskuje prawo do wykonywania zawodu. Wymogów formalnych nie można w żaden sposób „przeskoczyć”, dlatego w pierwszej kolejności należy posiadać odpowiednie do pracy w danym miejscu wykształcenie. Bardzo ważne są również kursy doszkalające z zakresu pedagogiki Montessori. Można je odbyć w Internation Montessori Institute bądź w innym miejscu, jednak szkolenie musi odpowiadać pewnym ogólnym standardom, dając przede wszystkim odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Możemy również zdecydować się na studia podyplomowe, które traktują między innymi o metodzie Montessori. Coraz więcej studiów magisterskich oferuje również specjalizację z tego zakresu, dlatego warto rozważyć ich podjęcie.

Jak (po)zostać nauczycielem Montessori?

Praca na stanowisku nauczyciela w placówkach Montessori zasadniczo różni się od tej, jaką wykonuje się w „zwykłych” przedszkolach czy żłobkach. Z założenia bowiem nauczyciel Montessori wykonuje nie tylko podstawowe obowiązki, takie jak opieka nad dziećmi czy prowadzenie zajęć, ale również staje się przewodnikiem i mentorem. Zazwyczaj grupy w placówkach Montessori są mniej liczne, jednak w dalszym ciągu nauczyciel musi zwrócić uwagę na gromadkę dzieci, i to w podwójnym ujęciu. Z jednej strony dba o ich bezpieczeństwo, z drugiej strony każdego dnia wspiera rozwój i samodzielność maluchów. Mówi się, że aby pracować w duchu Montessori, trzeba przede wszystkim dobrze zaznajomić się z tą metodą i w nią uwierzyć. Nauczyciele zwykle po latach przekonują się, że ich praca naprawdę ma sens.

Praca w nietypowych warunkach

Rozkład dnia według Montessori może nieco odbiegać od tradycyjnego. Przykładowo, śniadanie nie odbywa się o konkretnej godzinie, a dzieci mogą przez dłuższy czas podejść do stolika, gdy poczują głód. Ponadto placówki Montessori dbają o to, aby maluchy spędzały sporo czasu na świeżym powietrzu. Nauczyciel, zwłaszcza ten, który wcześniej pracował w publicznej placówce, może mieć początkowo problem z przestawieniem się na nowy tok pracy. Ważne, aby uwolnić się od schematów i stereotypów, które królują w polskim systemie edukacji. W placówkach Montessori nie ma na to miejsca-liczy się przede wszystkim indywidualne podejście i poznawanie otaczającego świata. Nauczyciel Montessori musi być gotowy na współpracę z rodzicami, która znacząco wybiega poza informowanie ich, jak dziecku minął dzień. Pedagog udziela wskazówek, ucząc jednocześnie, jak wychować dziecko w duchu montessoriańskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *