Metoda wychowawcza Marii Montessori zdobyła w ostatnich latach ogromną popularność wśród rodziców i pedagogów. Zakłada ona harmonijny rozwój osobowości dziecka, dzięki dostosowaniu do niego przestrzeni i organizowaniu zabawy oraz nauki w zgodzie z jego możliwościami i rozwojem. Dzięki temu maluch rośnie szczęśliwy, pewny siebie, nabiera samodzielności, a także szybko i z chęcią się uczy.

 

Otoczenie w metodzie Montessori

Przestrzeń, w której przebywa dziecko, pełni w metodzie Montessori kluczowe znaczenie. Główną ideą przy urządzaniu otoczenia dla dziecka jest respektowanie etapu rozwoju i zainteresowań malucha. Dlatego meble, dodatki, zabawki, materiały dydaktyczne powinny być łatwo dostępne, tak, by dziecko bez problemu mogło po nie sięgnąć samo bez pomocy osób dorosłych. Nauczyciel czy rodzic staje się jedynie pośrednikiem między otoczeniem i dzieckiem, które powinno samodzielnie odkrywać otaczającą go rzeczywistość.

Otoczenie zorganizowane wg zasad Montessori musi spełniać podstawowe warunki, czyli:

 • pomagać dziecku w budowaniu własnej autonomii, wolności i niezależności,
 • być uporządkowanie,
 • być wyposażone w zabawki imitujące autentyczne przedmioty codziennego użytku (lodówki, naczynia, umywalki, kuchenki, przybory do sprzątania).

Bardzo ważną zasadą, szczególnie w placówkach typu żłobek czy przedszkole, jest to, by przedmioty były w jednym tylko egzemplarzu. Dzieci uczą się przez to cierpliwości (muszą poczekać, aż inne dziecko skończy zabawę) oraz szacunku dla innych.

 

Materiały Montessori

Materiały Montessori to zestaw pomocy dydaktycznych będące częścią Pedagogiki Montessori. Głównymi cechami materiałów są:

 • prostota,
 • precyzja wykonania,
 • estetyka,
 • stopniowanie trudności dopasowane do rozwoju dziecka,
 • logiczna spójność ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca kontrolę błędów,
 • ograniczenie – występowanie w jednym egzemplarzu.

 

Tematyczny podział materiałów Montessori

Materiały w metodzie Montessori są podzielone tematycznie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka. I tak wyróżniamy:

 • Materiały ćwiczące praktyczne życie

Są to przedmioty, dzięki którym dziecko może ćwiczyć codzienne czynności, takie jak: zamykanie i otwieranie, zapinanie, przesypywanie, prasowanie, pranie, gotowanie, układanie bukietów, zamiatanie, nakrywanie do stołu itd. Dzięki tym materiałom maluch nabiera umiejętności związanych z troską o siebie, innych i otoczenie, a także z przygotowaniem miejsca pracy i utrzymywaniem czystości.

 • Materiały sensoryczne

 Rozwijają zmysły i poznanie zmysłowe poprzez doświadczanie różnych kształtów, rozmiarów, faktur, wag, zapachów, kolorów, smaków.

 • Materiały do nauki języka

Pomagają w rozwoju mowy. Wzbogacają słownictwo malucha, wspomagają naukę pisania i czytania, kształtują pracę dłoni przy pisaniu.

 •  Materiały do nauki matematyki

Pozwalają na zgodne z rozwojem dziecka przechodzenie od konkretu do abstrakcji. Służą poznaniu arytmetyki i geometrii, działań i zależności w systemie dziesiętnym.

 •  Materiały do edukacji kosmicznej (biologia, geografia, astronomia, historia, inne dziedziny wiedzy)

Dają szeroką wiedzę o świecie i zachodzących w nim zjawiskach, przez co buduje poczucie bycia jego częścią. Dzięki temu dziecko uczy się odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo.

 •  Materiały artystyczne

Rozwijają zdolności artystyczne dziecka. Związane są z muzyką, plastyką i pracami zręcznościowymi.

 •  Materiały religijne

Przedstawiają np. przypowieści biblijne, postaci z Pisma Świętego. Według Marii Montessori religijność to uniwersalny sposób odczuwania, który towarzyszy człowiekowi od początku istnienia. Dlatego w metodzie Montessori wychowanie religijne pełni ważną funkcję w kształtowaniu człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *