Szkoła Montessori staje się w Polsce coraz bardziej popularna, a wiele żłobków, przedszkoli i szkół zaczyna sukcesywnie wdrażać jej założenia do swojego programu nauczania. Dzieje się tak, ponieważ edukacja oparta na wspieraniu każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju szybko przynosi widoczne efekty. A jaki wpływ może mieć wychowanie w duchu Montessori na relacje z rówieśnikami?

Podstawowe założenia szkoły Montessori

Szkoła Montessori opiera się na metodzie nauczania wypracowanej przez słynną lekarkę Marię Montessori, która nie zgadzała się z tradycyjnymi metodami wychowania. Do głównych założeń tego innowacyjnego systemu można zaliczyć:

  • brak kar i nagród
  • brak ocen lub stosowanie ocen opisowych
  • nauka w przyjaznej atmosferze
  • nauka w zróżnicowanej pod kątem wieku grupie uczniów
  • aktywne wspieranie dzieci w nauce
  • przekazywanie wiedzy w sposób spójny i uporządkowany

Jest to zatem system, który wymaga dużego zaangażowania od nauczyciela, a w efekcie każdy uczeń powinien czuć się ważny i doceniony niezależnie od tempa, w jakim się rozwija.

Jak szkoła Montessori wpływa na relacje między rówieśnikami?

W tradycyjnej szkole dzieci rywalizują ze sobą i są ciągle porównywane przez rodziców oraz nauczycieli. Głównym powodem tej sytuacji jest sztywny system ocen, który w żaden sposób nie odzwierciedla potencjału danego dziecka. W szkole Montessori odchodzi się od rywalizacji między dziećmi, a promowane są takie postawy jak współpraca i wzajemne pomaganie sobie w osiąganiu kolejnych celów. Dlatego edukacja w duchu Montessori bardzo korzystnie wpływa na relacje między rówieśnikami i pozwala zminimalizować agresywne zachowania. Pracując w zróżnicowanych pod względem wieku grupach, dzieci uczą się współpracować z kolegami i koleżankami w różnym wieku i o różnych możliwościach psychomotorycznych. Takie dzieci wykazują się większą cierpliwością w stosunku do innych, są mniej roszczeniowe i nie muszą stale zabiegać o uwagę nauczyciela. Dziecko, które rozwija się w swoim tempie, jest pewne siebie i zrelaksowane, co sprzyja nawiązywaniu konstruktywnych relacji z rówieśnikami.

Jak wdrożyć zasady szkoły Montessori w domu?

Szkoła Montessori to system wychowania dziecka, który świetnie sprawdzi się także w domowych warunkach. Jeśli rodzice chcą wdrożyć wspomniane zasady w swoim domu, to powinni nie tylko zrezygnować z systemu kar i nagród, ale także muszą pozwolić dziecku na dużą samodzielność. Dziecko może na przykład samo decydować o tym, w co się ubierze lub co zje na śniadanie. Ważnym elementem wspierania dziecka w rozwoju będzie także angażowanie go do codziennych domowych prac takich jak sprzątanie, przygotowywanie posiłków czy wyprowadzanie psa na spacer. Wszystkie aktywności powinny być dostosowane do wieku i możliwości dziecka, a rodzic musi zawsze zadbać o to, aby dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie podczas ich wykonywania.

Wychowywanie dziecka w duchu Montessori to dobra alternatywa dla tradycyjnych metod nauczania. Wdrażając podstawowe zasady szkoły Montessori w placówce edukacyjnej lub w domu, można szybko uzyskać niesamowite efekty, ponieważ metoda ta ma niezwykle korzystny wpływ na wyniki w nauce danego dziecka oraz na jego relacje z rówieśnikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *