Wychowanie dziecka to prawdziwa sztuka i wyzwanie jednocześnie. Nie da się ukryć, że rodzice często nie do końca wiedzą czy aby na tym etapie nie popełniają błędu. Zana jest bowiem sytuacja, w której ktoś zarzuca im fakt, że dziecko jest zbyt rozpieszczone lub wręcz przeciwnie- jest ono traktowane zbyt surowo. Rodzicom zależy również na tym, by jak najskuteczniej uniknąć wszelkich problemów wychowawczych i sprawić, że pociech będzie się rozwijać w odpowiednich warunkach. Na przestrzeni lat, tak naprawdę wykształciło się co najmniej kilka metod wychowywania dzieci. Jedną z nich jest wychowywanie pociechy zgodnie z zasadami Montessori. Czy więc warto?

Zasady Montessori- co one zakładają?

Maria Montessori całe swoje życie poświęciła pracy z dziećmi. Chciała je ona bowiem o wiele skuteczniej zrozumieć, a także zidentyfikować jej potrzeby. Była ona psychologiem i to właśnie od jej nazwiska nazwę zaczerpnęły szkoły, przedszkola, a także i zasady, zgodnie z którymi można wychowywać dziecko. Maria Montessori, była jednym z pierwszych pedagogów, który zauważył, że każde dziecko rozwija się we własnym, indywidualnym tempie. Co więcej zauważyła ona także, że każda pociecha ma własne zainteresowania. W związku z tym system wychowawczy, bazujący na regułach Montessori zakłada, by dać dziecku swobodę oraz pełną możliwość wyboru. Oczywiście nie powinno odbywać się to całkowicie poza kontrolą. Rodzice powinni chociażby dać dziecku możliwość wyboru zabawki, a jednocześnie nie powinni stale nad nim czuwać i mu pomagać w razie problemów. Mają oni spełniać rolę towarzysza w zabawie i pomagać tylko wtedy, gdy zajdą ku temu odpowiednie przesłanki. Dziecko musi więc samodzielnie dokonywać wyborów, a jednocześnie ponosić konsekwencje w momencie, kiedy będą one nietrafione. Zasady Montessori odnoszą się także do dania dziecku pełnej decyzyjności odnośnie tego, czy chce spędzić czas samodzielnie, czy może raczej w gronie rówieśników.

Czy warto wychowywać dziecko zgodnie z zasadami Montessori?

Zasady Montessori, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się rodzicom nieco surowe, w rzeczywistości mają ogromne znaczenie w rozwoju pociechy. Dziecko wychowywane zgodnie z tymi zasadami, bardzo szybko wykształci sobie niezwykle cenną umiejętność, samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia ich ewentualnych konsekwencji. Co więcej, brak stałej kontroli i pomocy rodziców sprawi, że maluch w szybkim tempie nauczy się samodzielności i wytrwałości w dążeniu do celu. Pomoże mu to zrozumieć, że musi liczyć w pierwszej kolejności na siebie, a dopiero później na innych. Rodzice w wychowywaniu dziecka zgodnie z zasadami Montessori muszą spełniać rolę niezwykle uważnego obserwatora i reagować wtedy, kiedy zajdzie ku temu potrzeba. W przeciwnym wypadku, dziecko powinno uczyć się całkowitej samodzielności już od najmłodszych lat. Z pewnością zasady Montessori pomogą wykształcić maluchowi wiele cech, które mają ogromny potencjał na przyszłość i pomogą mu samodzielnie o siebie zadbać oraz bronić własnego zdania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *